Matkultur

De tidigare Kökarborna livnärde sig i det stora hela på jakt och fiske, något som lever kvar än idag hos de boende.

Förutom jakt och fiske håller också ny matkultur på att utvecklas på orten med företag som Birka Skärgårdsbröd och Peders Aplagård som nya aktörer.